راه آهن رشت – آستارا

راه آهن رشت – آستارا

راه آهن رشت – آستارا

کریدور شمال- جنوب که بخش مهمی از آن در خاک ایران است مهمترین و مناسبترین حلقه ترانزیت کالا مابین آسیا و اروپا می‌باشد.

استفاده از کریدور شمال جنوب زمان جابجایی کالا به اروپای مرکزی و شمال اروپا را نصف و هزینه آن را 30 درصد کاهش می‌دهد.

مشاور کارفرمای این مسیر برعهده مهندسین مشاور ایران استن می باشد.