راه‌آهن خواف – هرات

راه‌آهن خواف – هرات

راه‌آهن خواف – هرات

راه آهن خواف هرات به طول 225 کیلومتر اتصال مابین دو کشور ایران و افغانستان را برقرار می‌کند کشور افغانستان دارای منابع معدنی بکر بوده که در صورت فعال شدن این معادن می تواند بارهای آن را از طریق این راه‌آهن انتقال داده و طرح این راه‌آهن را توجیه‌پذیر کند. 138 کیلومتر از زیرسازی و 105 کیلومتر از روسازی مسیر را این مهندسان مشاور انجام داده است.