قطار شهری خط 5 کرج

قطار شهری خط 5 کرج

قطار شهری خط 5 کرج

مسیر مصوب خط 5 قطار شهری کرج از محل تقاطع با خط 3 واقع در تلاقی بلوار شهید موزن و خیابان آزادی آغاز می شود. امتداد این خط در خیابان آزادی به صورت تونل بوده و از زیر خط 2 می گذرد. این خط جهت عبور از آزادراه تهران کرج دارای سازه مشترکی با زیرگذر مهرویلا می‌باشد. همچنین در جنوب آزادراه تهران کرج از زیرخط 1 قطار شهری کرج و همچنین راه‌آهن سراسری محور آذربایجان عبور می‌نماید و از ابتدای بلوار محمدشهر به صورت هوایی تا انتهای این بلوار امتداد یافته است . طول کل خط 5 قطار شهری کرج برابر 13 کیلومتر (2/8 کیلومتر تونل و 8/4 کیلومتر مسیر هوایی) و تعداد ایستگاههای آن برابر 10 ایستگاه می‌باشد. مطالعات این محور با مهندسین مشاور ایران استن می باشد.