راه آهن مشهد – سرخس

راه آهن مشهد – سرخس

راه آهن مشهد – سرخس

راه آهن مشهد سرخس به منظور برقراری ارتباط سراسری بین راه‌آهن سرزمین پهناور جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای میانه، شمال شرق آسیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا احداث گردید. مطالعات و عملیات اجرایی راه آهن مشهد سرخس در سال 1371آغاز و در سال 1375 افتتاح گردید. مطالعات و نظارت قطعات 1، 2 و 3  بطول 82 کیلومتر برعهده این مهندسان مشاور بوده است.