پل رودبار ( آزادراه منجیل – رودبار)

پل رودبار ( آزادراه منجیل – رودبار)

پل رودبار ( آزادراه منجیل – رودبار)

پل رودبار به عنوان بزرگترین پل بخش دوم آزادراه منجیل-رودبار در قسمت ورودی شهر رودبار و در مجاورت رودخانه سفیدرود قرار گرفته است. طول کلی این پل 1165 متر متشکل از سه سیستم سازه­ای پل شمع-ستونی  و دال درجاریز (45 متر در ابتدا و 135 متر در قسمتهای میانی)، تیر بتنی پیش تنیده 40 متری و دال درجاریز (10 دهانه در قسمتهای ابتدایی و  4 دهانه در قسمتهای میانی) و دو دستگاه پل طره آزاد (یک دستگاه در قسمت میانی جهت عبور از روی پل موجود رودبار با دهانه­های 50+85+50 و یک دستگاه پل طره آزاد با دهانه­های 65+110+65 در قسمت انتهایی پل جهت عبور از روی رودخانه سفیدرود) می­باشد. تمامی پی ها بر روی شمع­های عمیق با قطر 5/1 متر قرار گرفته­اند. پل طره آزاد قسمت انتهایی این پل به جهت اهمیت بالای آن در عبور از روی رودخانه سفیدرود و عدم وجود واریانت جایگزین در مواقع بحرانی، با استفاده از جداسازهای لرزه­ای اصطکاکی از نوع پاندولی برای اولین بار در کشور طراحی و اجرا شده است.