آزادراه تهران – شمال (قطعات C2-B2-AB2)

آزادراه تهران – شمال (قطعات C2-B2-AB2)

آزادراه تهران – شمال (قطعات C2-B2-AB2)

آزادراه تهران شمال، دشوارترین، پرهزینه‌ترین و سنگین ترین پروژه راهسازی کشور و آرزوی دیرینه دسترسی روان، ایمن و کوتاه پایتخت‌نشینان و دیگر استانها به کرانه دریای کاسپین و ویژگیهای گردشگری آن است  که جایگزین راه کهن کرج چالوس می‌گردد. این آزادراه که با استانداردهای امروزین ساخته می‌شود، فاکتورهای بنیادی ایمنی، آسایش، کاهش زمان و سوخت را در این محور کوهستانی و برف‌گیر برای کاربران فراهم خواهد نمود.

قطعات AB2، B2، C2 به بلندی 7/8کیلومتر که بیش از 95 درصد آن با شمار بسیاری از پلها، تونلها و گالری‌های ویژه در گذر از دشوارترین پهنه های زمین شناسی و دره های سخت گذر و کوهستانی البرز با چشم اندازی زیبا به رود دره چالوس در دست ساخت میباشد.