آزادراه منجیل – رودبار

آزادراه منجیل – رودبار

آزادراه منجیل – رودبار

این آزادراه بخش کوهستانی و صعب العبور باقیمانده از آز ادراه قزوین – رشت است.

تکمیل آزادراه امامزاده هاشم – قزوین به عنوان یکی از چهار دهلیز اصلی عبور ار رشته کوه البرز شامل محور چالوس ، هراز، فیروزکوه و رشت، با ورود به منطقه حاصلخیز و توریستی گیلان، نقش بسزایی در تسهیل حمل ونقل بار و مسافر ایفا می‌کند.

طول آزادراه قزوین – رشت در حدود 138 کیلومتر است که حدود 127 کیلومتر از آن در سالهای قبل احداث شده است. لیکن در محدوده منجیل – رودبار به طول حدود 11 کیلومتر بدلیل صعب العبور بودن منطقه مشکلات زمین ساخت و وجود رودخانه سفیدرود و شهرهای منجیل و رودبار و مسائل اجتماعی احداث آن به تاخیر افتاده است . مطالعات و نظارت آن توسط مهندسان مشاور ایران استن انجام شده است.

بخش اول از یازده کیلومتر باقیمانده به طول 2/3 کیلومتر برای حل مشکل ترافیکی محدوده منجیل در اولویت اول احداث و از آغاز سال 96 در دست بهره برداری می‌باشد.

8 کیلومتر باقیمانده در محدوده رودبار مسیر نیز در دست اجرا و تکمیل قرار دارد.  

 

اطلاعات تونل ها:

اطلاعات پل ها: