آزادراه تهران – پردیس

آزادراه تهران – پردیس

آزادراه تهران – پردیس

این آزادراه بصورت چهارخطه به طول حدود 23 کیلومتر در منطقه سخت کوهستانی کوههای البرز در شرق تهران حدفاصل انتهای بزرگراه بابائی تا غرب بومهن و با هزینه حدود 1800 میلیارد ریال احداث شده است.

این پروژه بدلیل افزایش کیفیت آمدو شد و تقلیل قابل ملاحظه زمان سفر و انتقال ترافیک و درآمد حاصل از وصول عوارض یکی از موفق ترین پروژه های آزادراهی کشور می‌باشد.

این مهندسان مشاور بابت انجام مطالعات و نظارت این پروژه مفتخر به دریافت عنوان مشاور برتر در هجدهمین کنفرانس ملی موسسه بین المللی بتن آمریکا ACI شاخه ایران در بهمن ماه سال 94 گردیده است.