قطار شهری پرند

قطار شهری پرند

قطار شهری پرند

مسیر قطار شهری تهران- پرند به طول 50 کیلومتر از ایستگاه شهدا در تهران شروع و با عبور از مجاورت حرم مطهر امام خمینی به فرودگاه امام ودر امتداد آن به شهر پرند خواهد رسید. مسیر به 5 قطعه تقسیم شده که قطعه اول آن از کیلومتر «400+0» تا «800+4» مورد مطالعه این مهندسان مشاور بوده است. مسیر در این محدوده بصورت کند و پوش اجرا می‌گردد.