پل سارای – راه آهن میانه – اردبیل

پل سارای – راه آهن میانه – اردبیل

پل سارای – راه آهن میانه – اردبیل

مسیر راه‌آهن میانه اردبیل به طول 175 کیلومتر از ایستگاه سبز در شهرستان میانه واقع در استان آذربایجان شرقی شروع و با عبور از حاشیه رودخانه قزل اوزن با عبور از مناطق کوهستانی درکیلومتر 175 وارد ایستگاه اردبیل می گردد. سیستم عرشه در پارت اول و سوم متشکل از باکس بتنی پیش تنیده به روش طره آزاد میباشد. در پارت دوم سیستم عرشه بصورت صندوقه پیش تنیده درجاریز است. فونداسیون پایه ها و کوله ها  از نوع عمیق میباشند.

این پل به عنوان پروژه برتر در بیست و یکمین همایش روز بتن در سال 1402 از طرف انجمن بتن ایران انتخاب گردید.