پل قوسی حسنکدر – آزادراه تهران – شمال

پل قوسی حسنکدر – آزادراه تهران – شمال

پل قوسی حسنکدر – آزادراه تهران – شمال

 حسنکدر روستایی است در حاشیه جاده کرج چالوس که سرشار از جاذبه های کم نظیر طبیعی، مذهبی و تاریخی است که از آن به عنوان “بهشت پنهان” نام می برند.از این رو سعی گردیده است برای گذر از رودخانه حسنکدر دو دستگاه پل زیبا با معماری خاص طراحی گردد.