راه‌آهن شیراز – بوشهر –عسلویه

راه‌آهن شیراز – بوشهر –عسلویه

راه‌آهن شیراز – بوشهر –عسلویه

وجود منابع گاز پارس جنوبی در منطقه عسلویه نیاز دسترسی آسان و ایمن به این منطقه از کشور را دو چندان می‌کند. قطعه یک مطالعاتی از کیلومتر 130+77 راه‌آهن اصفهان شیراز بعد از ایستگاه مرودشت شروع و تا کیلومتر 192 ادامه دارد. 100 کیلومتر از مسیر درحال اجرا می‌باشد.