درباره ما

مهندسین مشاور ایران استن

مهندسین مشاور ایران استن در سال 1360 تاسیس و در ارائه خدمات مهندسی عمده ترین بخشهای زیربنایی کشور نظیر آزادراه، راه‌آهن، راه، پل، تونل، ساختمان، مترو و ژئوتکنیک نقش بسزایی ایفا نموده است.

هدف اصلی این شرکت مشارکت در برنامه‌های عمرانی و توسعه پایدار کشور و ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی بوده لذا در این راستا در مطالعات و نظارت 5756 کیلومتر راه، راه‌آهن و ابنیه فنی مرتبط شامل چهارصد و چهل و دو دستگاه پل بزرگ بطول حدود 32 کیلومتر و نود و چهار دستگاه تونل به طول تقریبی 100 کیلومتر و پنجاه دستگاه تقاطع غیرهمسطح و سه ایستگاه راه‌‌آهن مشارکت و حضور گسترده ای داشته است.

این مشاور پیشگام در دریافت اولین گواهینامه سیستم های مدیریت تضمین کیفیت در سال 1380 از شرکت SGS سوئیس در بخش راه‌، راه‌آهن، طراحی پل و تونل می‌باشد. همچنین موفق به دریافت اولین رتبه تکرار پایه 1 راه‌آهن از سازمان برنامه و بودجه گردیده است.

مهندسین مشاور ایران استن تاکنون 60 نشریه مستقل و مقالات بسیاری در فصل نامه ها و نشریات مختلف به چاپ رسانیده است. همچنین در تهیه مشخصات و دستورالعمل ها بصورت مستقل و یا مشارکت سهم چشمگیری داشته است.


اعضای هیئت مدیره

در این بخش اعضای هیئت مدیره ایران استن معرفی می شود.

navid
نوید محمودیان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
shadkhast
علی شادخواست رئیس هیئت مدیره
babak
بابک فرخو نائب رئیس هیئت مدیره
farkhu
محمدرضا فرخو مدیر بخش روسازی ریلی و سهام دار
farahi
فرامرز فراهی مدیر بخش طراحی و سهامدار
mahmodian
ناصر محمودیان مدیر بخش سازه و سهامدار


پرسنل مهندسین مشاور ایران استن

مهندسین مشاور ایران استن از سال 1360 فعالیت خود را در زمین خدمات مشاوره، طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه آغاز نموده و در حال حاضر با تشکلی متجاوز از 200 نفر کارشناس با استفاده از فناوری های نوین عهده دار پروژه های کشور می‌باشد.

 


خدمات مهندسین مشاور ایران استن

پایه 1    تخصص تکرار راه‌آهن

پایه 1    تخصص تکرار راه سازی

پایه 3   تخصص ژئوتکنیک

پایه 2   تخصص راه آهن

پایه 1    تخصص راه‌آهن

پایه 1    تخصص راه سازی

پایه 3   تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

عضویت ها
 • جامعه مهندسان مشاور ایران
 • انجمن بتن ایران
 • انجمن ژئوتکنیک ایران
 • انجمن مهندسی روسازی ایران
 • انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
 • انجمن مدیران فنی و اجرائی
 • انجمن تخصصی گروه تحقیق و توسعه صنایع و معادن
 • انجمن مهندسی ارزش ایران
 • انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
 • انجمن مهندسی سازه های فولادی
 • انجمن مهندسی زلزله ایران
گواهینامه ها
تقدیر نامه ها

مهندسین مشاور ایران استن در طی چهار دهه فعالیت افتخار آن را داشته است که با انجام تعهدات خود و کسب رضایت از اغلب کارفرمایان بابت ارائه با کیفیت خدمات مهندسی توسط نیروی کارشناسی کارآمد و ماهر شرکت، موفق به کسب تعداد 74 تقدیرنامه و تشویق نامه گردد.