راه‌آهن بیرجند – یونسی

راه‌آهن بیرجند – یونسی

راه‌آهن بیرجند – یونسی

با اجرای کریدور شمال جنوب در شرق کشور و امکان ترانزیت کالا از بندر چابهار به مرزهای شمالی و شرقی سبب شده که تکمیل این پروژه از اولویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران باشد مشاور کارفرمای این مسیر بر عهده این مهندسین مشاور می باشد.