راه‌آهن پرسرعت تهران – قم – اصفهان

راه‌آهن پرسرعت تهران – قم – اصفهان

راه‌آهن پرسرعت تهران – قم – اصفهان

راه‌آهن تندرو تهران قم اصفهان اولین طرح قطار تندرو در ایران است که در حال اجرا می‌باشد. این راه‌آهن زمان سفر بین تهران و اصفهان را کاهش داده و همچنین اصفهان و قم را به فرودگاه بین المللی امام خمینی متصل می‌کند.

طول مسیر 410 کیلومتر و سرعت طراحی km/h 300 و سرعت بهره‌برداری km/h 250 با ظرفیت 16 میلیون مسافر در سال می‌باشد. مشاور کارفرمای این ابر پروژه بر عهده گروه مشارکت مهندسین مشاور ایران استن و شرکت ایتالیایی ایتالفر می باشد.