خط 1 و 2 قطار شهری رشت

خط 1 و 2 قطار شهری رشت

خط 1 و 2 قطار شهری رشت

خط یک : مسیر شرقی غربی

این خط از ابتدای بلوار شهدا (بلوار لاهیجان در جاده به سمت لنگرود- رودسر) آغاز می‌گردد و پس از عبور از بلوار محله میدان شهرداری و بلوار حافظ آباد (پیمان) به ایستگاه انتهایی آن در ابتدای بلوار فومن می‌رسد همچنین این خط از رودخانه های زرجوب و گهررود در مسیر خود نیز عبور می نماید. طول کل مسیر حدوداً برابر 3/12 کیلومتر و دارای 13 ایستگاه می‌باشد. مسیر خط 1 زیرزمینی است.

خط دو : مسیر شمال جنوب شرقی

ایستگاه ابتدایی در شمال رشت و در حوالی فرودگاه این شهر می‌باشد. خط2 از فرودگاه تا میدان شهرداری و با عبور از بلوار شهید انصاری و خیابان سعدی امتداد می‌یابد. در بخش دوم مسیر، حدفاصل میدان شهرداری و میدان گیل را در عبور از بلوار امام خمینی پوشش می‌دهد. این خط به طول تقریبی 3/10 کیلومتر و دارای 11 ایستگاه می‌باشد. مسیر خط 2 به صورت زیرزمینی است و دپو قطار شهری در انتهای این خط جانمایی شده است.

مطالعات این محور با مهندسین مشاور ایران استن بوده است.