خط 3 قطار شهری تبریز

خط 3 قطار شهری تبریز

خط 3 قطار شهری تبریز

طول مسیر حدود 15 کیلومتر و شامل 14 ایستگاه از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز آغاز و با عبور از میدان بزرگ آذربایجان و خیابان انقلاب اسلامی، از طریق میدان دانش سرا و خیابان ارتش به ترمینال بزرگ اتوبوسهای بین شهری تبریز واقع در بزرگراه شهید کسائی ختم می‌شود روش ساخت حفاری مکانیزه با استفاده از TBM و در بخشی از مسیر نیز به صورت کندو پوش می‌باشد این مسیر با یک ایستگاه تبادلی به خطوط 1 و 2 قطار شهری تبریز مرتبط می‌گردد مطالعات این محور با مهندسین مشاور ایران استن می باشد.