پل حسینیه 2 – آزادراه پل زال – اندیمشک

پل حسینیه 2 – آزادراه پل زال – اندیمشک

پل حسینیه 2 – آزادراه پل زال – اندیمشک

آزادراه پل زال اندیمشک جهت تکمیل شبکه آزادراهی تهران بندرامام احداث شده است. جهت عبور از دره و روخانه حسینیه دو دستگاه پل با سیستم عرشه باکس بتنی پیش تنیده به روش طره آزاد احداث گردیده است.

این پل به عنوان پل برتر سال 1393 در هفدهمین همایش سالیانه بتن و زلزله از طرف موسسه بین المللی بتن (ACI) انتخاب گردید.