راه‌آهن بافق – بندرعباس

راه‌آهن بافق – بندرعباس

راه‌آهن بافق – بندرعباس

راه‌آهن بافق بندرعباس بطول تقریبی 600 کیلومتر می باشد که 195 کیلومتر آن شامل قطعات 5 الف، 5ب، 12، 13 و 14  و همچنین ایستگاه تشکیلاتی تزرج با مساحت 9700 مترمربع توسط این مهندسان مشاور در دهه 60 انجام شده است. این پروژه باتوجه به احداث راه‌آهن بافق مشهد سرخس و اتصال شمال به جنوب کشور یکی از مهمترین پروژه های ریلی کشور می‌باشد.